Підручники 1 клас

Укр. мова. Буквар https://pidruchnyk.com.ua/1193-bukvar-1-klas-kravcova.html

Математика https://pidruchnyk.com.ua/1209-matematika-1-klas-korchevska.html

Я досліджую світ https://pidruchnyk.com.ua/1221-ya-doslidzhuyu-svit-1-klas-gilberg.html

Мистецтво https://shkola.in.ua/1213-mystetstvo-1-klas-rublia-2018.html

Англ. мова https://pick.net.ua/uk/1-class/2154-english

2 клас

Укр. мова та читання https://pidruchnyk.com.ua/57-ukrayinska-mova-vashulenko-dubovik-2-klas.html

Математика https://pidruchnyk.com.ua/1303-matematyka-lystopad-2-klas.html

Я досліджую світ https://pidruchnyk.com.ua/1285-ya-doslidzhuyu-svit-2-klas-glberg.html

3 клас

Укр. мова та читання https://pidruchnyk.com.ua/1503-ukrmova-ta-chytannja-3-klas-nush-ponomarova.html

Англ. мова https://pidruchnyk.com.ua/1536-english-3-klas-karpyuk-nush.html

Математика https://pidruchnyk.com.ua/1502-matematyka-3-klas-lystopad.html

Я досліджую світ https://pidruchnyk.com.ua/1523-ya-doslidzhuyu-svit-3-klas-gilberg-nush.html

Мистецтво https://pidruchnyk.com.ua/1514-mystectvo-3-klas-masol-nush.html

4 клас

Укр. мова та читання https://pidruchnyk.com.ua/1576-ukrmova-4-klas-ponomarova.html

Я досліджую світ https://pidruchnyk.com.ua/1615-ya-doslidzhuyu-svit-4-klas-gilberg.html

Інформатика https://4book.org/uchebniki-ukraina/4-klass/informatika-4-klas-andrusich-2021

Математика https://pidruchnyk.com.ua/619-matematika-listopad-4-klas-2015.html

Англ. мова https://pidruchnyk.com.ua/623-anglyska-mova-karpyuk-4-klas-2015.html

5 клас

Укр. мова https://pidruchnyk.com.ua/151-ukrayinska-mova-glazova-5-klas.html

Укр. літ https://pidruchnyk.com.ua/138-ukrayinska-lteratura-avramenko-5-klas.html

Математика https://pidruchnyk.com.ua/144-matematika-merzlyak-polonskiy-yakr-5-klas.html

Природознавство https://pidruchnyk.com.ua/162-prirodoznavstvo-yaroshenko-boyko-5-klas.html

Англ. мова https://pidruchnyk.com.ua/133-anglyska-mova-karpyuk-5-klas.html

Основи здоров’я https://pidruchnyk.com.ua/152-osnovi-zdorovya-boychenko-vasilenko-guschina-5-klas.html

Вступ до історії https://pidruchnyk.com.ua/159-storya-ukrayini-vlasov-5-klas.html

Інформатика https://rule.school/pdruchniki-5-klas/page,8,453-elektronn-pdruchniki-dlya-5-klasu-nova-programa-2018-roku-skachati-pereglyanuti.html