Умови доступності закладу для навчання осіб з ООП

Згідно Статті 3 Закону України “Про освіту”  кожен має право на якісну та доступну освіту. Ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти. Право на освіту гарантується незалежно від віку, статі, раси, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин та ознак.

Станом на 1 вересня 2022 року в закладі відкрито 2 класи з інклюзивною формою навчання, у якому навчається по 1 учню з ООП, також організовано  індивідуальну форму навчання для учня 3-Б класу та учениці 11 класу.

Для дітей з інклюзивною формою навчання частково адаптовано навчальні програми, створено позитивний клімат освітнього середовища. З дітьми, які перебувають на інклюзії, працюють досвідчені вчителі, асистенти вчителя, пракичний психолог, логопед.

1.Організовано додаткові освітні послуги:

  • Індивідуальні корекційні заняття з практичним психологом.

  • Індивідуальні корекційні заняття з логопедом.

2.Створено належні умови для перебування у закладі дітей з особливими освітніми потребами:

  • Побудовано пандус.

  • Добудовано зручний під’їзд на інвалідному візку.

  • Створено кімнату психологічного та сенсорного розвантаження.